Ceny za usługi świadczone przez SSM w Stryszawie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Stryszawa
nr 7/2022 z dnia 22.12.2022 r.

1. Ceny brutto (w tym 8 % VAT) za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy ZSiSM w Stryszawie.

L.p. Wyszczególnienie Miejsce w pokoju
z łazienką
Sala wieloosobowa
1. Młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele
(w tym nauczyciele akademiccy i emerytowani), pracownicy SSM krajowi i zagraniczni
Pierwszy nocleg
30
Pierwszy nocleg
22
Każdy następny nocleg
20
Każdy następny nocleg
12
2. Opiekunowie grup zorganizowanych do 15 osób Pierwszy nocleg
15
Pierwszy nocleg
15
Każdy następny nocleg
5 zł
Każdy następny nocleg
5 zł
3. Pozostali turyści Pierwszy nocleg
38
Pierwszy nocleg
30
Każdy następny nocleg
28
Każdy następny nocleg
20
4. Uczniowie jednostek organizacyjnych Gminy Stryszawa korzystających z pomieszczeń schroniska w formie zorganizowanej 15 zł
5. Nocleg przygotowany doraźnie na posłaniu zastępczym 8 zł + 10 zł za wypożyczenie pościeli
6. Korzystanie z pomieszczeń schroniska dla zorganizowanych grup w ciągu dnia (między 10:00
a 17:00)
10 zł za godzinę
7. Udostępnienie pomieszczeń schroniska dla grup nie korzystających z noclegów do 6 godz. – 500 zł
każda następna godzina 100 zł
8. Dodatkowy komplet pościeli 10 zł

2. Członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych korzystają ze zniżek w wysokości 20 %, jeżeli posiadają ważną legitymację. Posiadacze odznaki „Zasłużony Działacz Turystyki” oraz Złotej Odznaki PTSM z ważną legitymacją członkowską mają prawo do 50 % zniżki. W przypadku występowania obu ww. ulg przysługuje jedna (wyższa).

3. W przypadku pobytu grupy zorganizowanej dla dzieci i młodzieży szkolnej przekraczającej 15 osób dopuszcza się uśrednienie ceny osobo noclegu przez dyrektora ZSiSM.

4. W cenie pierwszego noclegu wliczona jest opłata za pościel.

5. Cennik brutto (w tym 23 % VAT) opłat za zniszczone mienie będące na wyposażeniu schroniska:

L.p. ZNISZCZONE CENA
1 Koc 60 zł
2 Poduszka 60 zł
3 Kołdra 100 zł
4 Prześcieradło 20 zł
5 Poszwa 35 zł
6 Poszewka 25 zł
7 Umywalka 200 zł
8 Sedes 200 zł
9 Baterie od pryszniców 100 zł
10 Krzesło 100 zł
11 Zagubione sztućce wg cennika w książce inwentarzowej
12 Ściany/Sufit do 1m2 – 50 zł, za każdy następny m2 – 20 zł
13 Glazura do 1m2 – 100 zł, za każdy następny m2 – 50 zł
14 Panele podłogowe do 1m2 – 50 zł, za każdy następny m2 - 40 zł

6. Koszty ponoszone za uszkodzenie pozostałego sprzętu do dyspozycji gości do ustalenia
z dyrektorem ZSiSM po oszacowaniu wysokości szkód.

7. Udostępnianie wyposażenia - ceny brutto (w tym 23 % VAT):

L.p. UDOSTĘPNIANIE CENA
1. Żelazko + deska do prasowania 10 zł / ½ godz.
2. Pralka automatyczna Opłata jednorazowa 20 zł

8. Koszty ponoszone przez rezygnację z rezerwacji na tydzień przed terminem - 50 % wartości zaliczki.

do góry

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Jałowcem" w Stryszawie 2010. Design by Aleksandra Surzyn.